Utbildning

DigitalTolk erbjuder kurser för både kunder och tolkar. Kurserna sker antingen digitalt genom vår utbildningsplattform eller i form av utbildningsträffar. Under dessa träffar bjuder vi in olika talare, tar upp viktiga frågor och visar goda exempel.

Vår utbildningsplattform ger möjlighet att när som helt fördjupa sig i olika frågor som rör kvalitet i uppdragen. De digitala utbildningarna är interaktiva och varvar teori med praktiska övningar, diskussioner och tester.

I vår utbildningsplattform ser du se vilka utbildningar som finns tillgängliga.