Nyfiken på tolkyrket?

Tycker du om att träffa människor i olika situationer, har hög integritet, social kompetens och goda språkkunskaper i svenska och ytterligare ett eller flera språk?
Bra, då har du goda förutsättningar för att arbeta som tolk. Vi söker ständigt nya tolkar inom alla områden, bosatta över hela landet. ör dig som saknar tolkutbildning erbjuder vi en kostnadsfri introduktionskurs online.

Intresserad? Ansök här.


Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss kontakta oss

Tolka hos oss

Är du redan utbildad eller arbetar du som tolk idag är du välkommen att ansöka som frilanstolk hos oss. Vi söker både kontakt- och telefontolkar över hela landet.

Vad erbjuder vi? Vi erbjuder enkel och smidig tillgång till en mängd tolkuppdrag där du själv väljer vilka och hur många uppdrag du vill ta. Tydlig arvodeslista, minimal administration och hantering av restid. Hos oss kan du också välja om du vill fakturera eller få lön.

Vilka är vi? DigitalTolk är företaget som drivs av snabbare flöde, bättre matchningar, mindre tid åt administration och mer till kvalitet. DigitalTolk har utvecklat en automatiserad tolkförmedlingsprocess. När beställaren gör en bokning går det automatiskt ut en förfrågan till de tolkar som matchar uppdraget bäst. Som företag drivs vi av att göra det så smidigt och kvalitativt som möjligt, både för dig som tolk och våra beställare. Vi har exempelvis helt eliminerat Istället för pappersrekvisionerna då all hantering sker all hantering genom vår app och du kan enkelt ge feedback efter avslutat uppdrag.

Exempel på andra kunder Region Gävleborg, Österåkers-, Norrtälje-, Vallentuna-, Växjö-, Varberg-, Hylte-, Tingsryd-, Nässjö-, Eksjö-, Vetlanda-, Sävsjö-, Filipstad-, Luleå kommun, Attendo, Humana, AcadeMedia, friskolor, juristbyråer och privata företag. Välkommen, vi ser fram emot din ansökan.

Regler för dig som tolk

Regler för dig som tolk

Att arbeta som tolk är roligt men också krävande. Som tolk har du rättigheter men också skyldigheter och en del regler och lagar att förhålla dig till. Kammarkollegiets publikation ”God tolksed” är en samling av de riktlinjer som gäller för dig som arbetar som tolk.

Huvudregler för tolkar

Här kan du läsa om de viktigaste punkterna i tolketiken, lagar, regler och riktlinjer som styr ditt arbete.

Presentation och tolketik

Tolkanvändaren ska börja samtalet och informera klienten om vilken roll du har och vad tolketiken innebär samt låta dig presentera dig. Detta tolkar du även till klienten. Om tolkanvändaren inte informerar klienten eller låter dig presentera sig ska du be att du får presentera dig och framföra tolketiken, på båda språken. Klienten ska få information om att allt som sägs kommer att tolkas, att du som tolk är neutral, har tystnadsplikt och tolkar i jag-form. Allt för att klienten ska känna sig trygg.

Här är de viktigaste punkterna i tolketiken.

  1. Tolka allt som sägs i rummet: lägg inte till egna kommentarer eller sammanfatta det som sagts. Tänk på att allt som sägs i rummet ska tolkas.
  2. Var neutral: duska i alla lägen förhålla dig opartisk och neutral och får inte lägga dig i eller ta parti för någon part.
  3. Iaktta strikt tystnadsplikt: allt som sägs under tolksamtalet är hemligt och lyder under sekretess. Anteckningar som har tagits under samtalet ska kastas i samband med avslut.
  4. Tolka alltid i jag-form: både du och tolkanvändaren ska tolka i jag-form.

Förbered dig

Förbered dig alltid före en tolkning. Det kan vara att ta reda på relevant fackterminologi eller annat som har med uppdraget att göra. Ha alltid tillgång till papper och penna. Och tänk på att du har tillgång till vårt digitala lexikon. Var även förberedd på särskilda förutsättningar och kom alltid i god tid till uppdraget. Är det en telefontolkning tänk på att du ska sitta i ett tyst och avskilt rum utan störande bakgrundsljud eller där andra människor kan höra vad som sägs. Tänk också på att ha bra täckning, laddat batteri och prata i headset så att händerna är fria så att du kan ta anteckningar.

Jäv

Om det visar sig att klienten är en vän eller släkting måste du informera tolkanvändaren om detta. Det är inte tillåtet att tolka under jäv utan tolkanvändarens samtycke.

Var neutral

Du ska inte samtala med varken tolkanvändaren eller klienten före eller efter tolkningen då kan din neutralitet som tolk ifrågasättas och då får du inte tolka.

Placering i rummet

Är det en tolkning på plats ska du tänka på hur ni sitter. Tillsammans ska ni bilda en rumslig triangel där tolkanvändaren och klienten sitter mitt emot varandra och har ögonkontakt. Detta är för att tydliggöra att samtalet sker mellan de båda parterna och du är bara ett neutralt språkrör.

Uppdragstiden

Om en pågående tolkning slutar tidigare har tolkanvändaren rätt att använda dig under hela den bokade tiden även om det innebär att det blir till fler klienter. Du får inte gå ifrån uppdraget tidigare utan beställarens samtycke.

Håll tiden

Att hålla tiden och alltid komma i tid är väldigt viktigt. Tänk på att det ofta är fler personer involverade som avsatt sin tid. Om du ändå någon gång blir försenad, meddela då genast oss så att vi kan meddela tolkanvändaren.

Pauser

Om samtalet pågår en längre tid har du rätt till att ta pauser, så att du inte blir för trött och därmed tappar koncentrationen. Du har rätt att ta fem minuters rast en gång i timmen.

Ta anteckningar och fråga om något är oklart

Ta alltid stödanteckningar och var särskilt noggrann med namn, siffror och adresser. Tänk på att du är expert på språk och inte expert på ämnet.
Om du inte förstår eller om något är oklart om något be om ett förtydligande.

Dina anteckningar och tystnadsplikten

Efter avslutad tolkning ska du förstöra de anteckningar du tagit. Du får inte spara några anteckningar då allt som sagts lyder under strikt tystnadsplikt. Allt som sägs under tolksamtalet är sekretessbelagt. Lagar, regler och riktlinjer som styr tolkarbete

Nedanstående lagar och regler har inverkan:

  • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL
  • Lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare (1975:689).
  • Lagen gäller alla auktoriserade tolkar, samt tolkar som översätter yrkesmässigt.
  • God tolksed, Kammarkollegiet 2012
  • Förbindelse för tolkar