MOT FRAMTIDEN

Karriär

DigitalTolk befinner sig i ett expansivt skede och kommer behöva rekrytera ett antal nyckelpersoner för att möta de utmaningar som vår expansion för med sig. Vi kommer här att publicera de tjänster som vi söker inom koncernen.