Om oss

Välkommen till DigitalTolk

Att ge ett språk, en röst och en möjlighet att ta del av vårt gemensamma samhälle, att ge människor en möjlighet att förstå varandra, är det som driver oss framåt. Oavsett om det är för den enskilda personens kontakt med sjukvården eller för att man ska förstå varandra under ett affärsmöte.

Vi förmedlar tolk- och översättningstjänster över hela landet och bryter språkbarriärer, varje dag. Sedan 2015 har vi förändrat tolkbranschen från grunden genom vår digitala plattform, där tolkens kompetens alltid matchas mot kundens behov, och skapat en tolkförmedling som konsekvent levererar kvalité. Genom att vara digitala från födseln och automatisera det som ska vara automatiserat skapar vi förutsättningar för våra medarbetare, tolkar och översättare att åstadkomma det bästa de kan för våra uppdragsgivare.

Allt började på perrongen

Hösten 2015 kom många flyktingar till Sverige och Virpal Singh var en av de som ideellt stod på perrongen och hjälpte till. De flesta problem löste sig ganska bra. Förutom det där med språken. Oorganisationen var uppenbar och resultatet av den detsamma. Som IT specialist för stora system kunde han inte förstå varför. Med dagens teknik fanns det ju ingen anledning.

För att förstå varför, och hitta en lösning, genomfördes en förstudie. Kunder, tolkar, och slutanvändare intervjuades, publicerat material och rapporter lästes, tolkförmedlingarnas processer granskades och så vidare. Tillsammans gav detta DigitalTolk en klar utgångspunkt över vad branschen behövde förändra för att bli mer resurseffektiv och öka både tillsättningsgrad och kvalitet. Relativt omgående påbörjades ett samarbete med Stockholms Stadsmission, vars värdefulla kunskap och samarbete, la grunderna till det som idag är DigitalTolk.

Om oss

Bra matchning gör skillnad

Vårt bokningssystem bygger på lärande och smarta algoritmer som tar hänsyn till allt från tolkens intressen, vår erfarenhet av tolken, tidigare feedback från beställare, kompetens, geografisk närhet till utbildningsnivå. Det spelar ingen roll om kunden är verksam inom juridik, medicin, sjukvård, migration, bank, finans, media eller IT. All matchning sker utifrån det specifika uppdragets karaktär och matchas med tolkens kvalifikationer och erfarenheter.

Så när våra tolkar hjälper migranter på traumaenheter, patienter på akutmottagningar eller nyanlända vid en anställningsintervju, vet vi att vi med vår matchning, gett uppdraget åt en tolk som är kvalitetssäkrade och gör skillnad.

För att ständigt kunna förbättra oss och kvalitén i vårt nätverk av tolkar och översättare finns ett inbyggt system för kontinuerlig återkoppling. Allt för att ge både oss och våra kunder en möjlighet att utvecklas i vårt samarbete.

Utveckling av språktjänster skapar nya möjligheter

Vi ska fortsätta att bryta ny mark och förena digitalisering med känsla. Använda modern teknik och innovativa arbetssätt i en annars ganska traditionell bransch. Allt med syftet att ta fram lösningar som fungerar bättre och utvecklar både oss och vår bransch.

Genom att leda utvecklingen av artificiell språk-intelligens tänker vi fortsätta skapa möjligheter för människor att mötas och att få rätt hjälp och stöd. DigitalTolk ska öka tillgängligheten för alla som vill och behöver kommunicera i Sverige men inte har det gemensamma språket.

Som företag har vi redan tagit emot flertalet utmärkelser och priser för vårt sätt att ta oss an denna samhällsutmaning. Vi har som finalister i tävlingen Business Challenge blivit utnämnda till ett av Sveriges fem mest innovativa startups. Fått pris som ett av ”Sveriges bästa företag” och 2018 var vi vinnare av Post- och Telestyrelsens innovationstävling ”Bäst i branschen”. 2021 utsågs vi till Gasellföretag av Dagens Industri.

Jobba hos oss

DigitalTolk befinner sig i ett expansivt skede och kommer behöva rekrytera ett antal nyckelpersoner för att möta de utmaningar som vår expansion för med sig. Vi kommer här att publicera de tjänster som vi söker inom koncernen.

Lediga tjänster